Over wetgeving gesproken: ‘words matter!’


Bij vervaardigen van wetgeving staan vaak procedurele voorschriften rond het wetgevingsproces en de vormgeving ervan centraal. Bij wetgeving staan het verwezenlijken van het overheidsbeleid en de doelstelling(en) ervan steeds meer centraal. Maar wat als het gaat om de kwaliteit van wetgeving, dus de normstelling zelf? Een van de aspecten die daarbij speelt, is het taalgebruik. Uit deze bijdrage blijkt dat juist het taalgebruik in wetgeving en het belang daarvan onvoldoende wordt onderkend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. van Drongelen

Verschijning: Maart 2020

Archiefcode: AA20200261

arbeidswetgeving kwaliteit van wetgeving procedurele voorschriften spreektaal taalgebruik

Metajuridica Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen