De kroonbenoeming voorbij!


De relletjes rond de benoeming van een nieuwe burgemeester in Wijchen, Schagen en Maastricht suggererendat de nieuwe benoemingsprocedure voor burgemeesters met een openbare aanbeveling die uitgaatvan de gemeenteraad op gespannen voet staat met de formele kroonbenoeming. Wat doet de regeringals op de dag van de raadsverkiezingen in maart 2002 een kandidaat met een ‘vlekje’ of van een‘verkeerde’ politieke partij het burgemeestersreferendum in Vlaardingen wint en vervolgens unaniem doorde raad wordt aanbevolen voor benoeming? Wat als de Utrechtse bevolking zich in zo’n referendum massaalvoor een vermaarde DJ van een lokale partij zou uitspreken? De vraag is in hoeverre de nieuwe procedureverenigbaar is met de grondwettelijk vastgelegde formele kroonbenoeming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.I.H. Janssen

Verschijning: Februari 2002

Archiefcode: AA20020078

burgemeesterschap formele kroonbenoeming referendum

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen