Katern 102: Penitentiair recht


In dit artikel wordt ingegaan op de veranderingen in het tbs-stelsel, ontwikkelingen in de justitiële jeugdinrichtingen. Ook wordt er melding gemaakt van een interessante uitspraak voor wat betreft het terugdringen van recidive en is er een overzicht van recent verschenen literatuur.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Boone

Verschijning: Maart 2007

Archiefcode: AAK20075750

jeugdinrichting recidive TBS

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen