Bestraffing van Syriëgangers


Sinds 2012 zijn circa 300 personen uit Nederland naar oorlogsgebied in Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij terroristische organisaties zoals Islamitische Staat (IS). Naar al deze uitreizigers wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit artikel geeft een overzicht van de straffen die tot nu toe door Nederlandse rechters zijn opgelegd aan teruggekeerde Syriëgangers en de factoren die daarbij een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. van Gestel

Verschijning: November 2020

Archiefcode: AA20201005

Islamitische Staat jihad recidive Syriëganger terugkeerder uitreiziger vrijheidsstraf

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen