Katern 61: Criminologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Zwanenburg

Verschijning: december 1996

Archiefcode: AAK19962925

interventie Parole-boards publieke aandacht voor het rechtssysteem recidive reclassering risico vervroegde vrijlating

Strafrecht en criminologie Criminologie