Normatieve voorkeuren en positief recht: een reactie op Roos


Sillen gaat in dit opiniërende artikel in op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel van Roos waarbij een wetsvoorstel omtrent het referendum wordt geregeld. Volgens Sillen geeft Roos in dat artikel te veel normatieve oordelen. Sillen opteert voor een meer objectieve en posivistische wijze van rechtsvinding en beoordeling van staatsrechtelijke vraagstukken. De auteur geeft een antwoordt op verschillende staatsrechtelijke vragen die eerder gesteld werden door Roos.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J.J. Sillen

Verschijning: April 2008

Archiefcode: AA20080280

bekrachtiging contraseign gewoonterecht positivisme referendum wetgevende bevoegdheid wetten

Staats- en bestuursrecht

Opinie Opiniërend artikel