Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond

Reactie op ‘Avery – VRG’

A.S. Hartkamp

Reactie bij de noot van een arrest over de uitleg van een overeenkomst bij de overdracht van pensioenrechten, bij de overgang van onderneming. Hartkamp, de advocaat-generaal die heeft geconcludeerd bij het geannoteerde arrest, gaat in op het verkeerd citeren en weergeven van bepaalde onderwerpen en zaken in de noot.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920592

Rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij antwoord moet worden gegeven op de fiscale gevolgen van de in de casus geschetste transacties.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1991
AA19910690

Rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming

P. Rodenburg

Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij onder andere het hypotheekrecht, eigendomsrecht, overdracht en derdenbescherming aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1993
AA19930895

Rechtsvraag (255) Overdracht van roerende zaken

P. Rodenburg

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op de overdracht van onroerende zaken in het kader van kunstroof. In de rechtsvraag wordt de nadruk gelegd op de Europese regelgeving die in het burgerlijk wetboek wordt geïmplementeerd inzake cultuur goederen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960599

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

M.H.F. Knaapen

In dit artikel komt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen ter sprake. Deze wet is een uitvoeringsregeling van een internationaal verdrag dat het mogelijk maakt om in het buitenland veroordeelden in Nederland hun straf te laten uitzitten. De overdracht van executie vormt het vierde instrument dat samen met de uitlevering, de kleine rechtshulp en de overdracht van strafvervolging het kwartet van de internationale rechtshulpmodaliteiten completeert. In dit artikel wordt dieper op de wet in gegaan. Er komt onder meer aan de orde wat de voorwaarden voor overname van strafexecutie zijn, de exequaturprocedure en de instemming van de veroordeelde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1988
AA19880100

Resultaat 25–29 van de 29 resultaten wordt getoond