Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 65

ongewenst verklaarde tbs-er: bewijslast vertrekplicht


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20090065

24-06-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BJ1546) zaaknummer: 200806832/1/V2

bewijslast ongewenstverklaring openbare orde

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31, lid 1, sub hArt. 31, lid 1, sub iArt. 31, lid 1, sub jArt. 67