Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 20

Haghighi: afgewezen asielzoeker met Nederlandse vrouw


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20090020

14-04-2009 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2009:BJ4577) zaaknummer: 38165/07

gezinsvorming objectieve belemmeringen openbare orde positieve verplichting

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8