Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 20

Nunez: artikel 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): N. Ismaili

Archiefcode: RV20110020

28-06-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2011:BT2900) zaaknummer: 55597/09

gezinsleven illegaal verblijf ongewenstverklaring openbare orde uitzetting

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 3