Toont alle 5 resultaten

Grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht en het gewapend conflict in Oekraïne

A.J. Folwaij, M.C. Zwanenburg

Post thumbnail De auteurs bespreken aan de hand van voorbeelden uit het conflict in Oekraïne grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht. Zij gaan in op de vraag wat voor soorten grijze gebieden kunnen worden onderscheiden, of het humanitair oorlogsrecht meer grijze gebieden bevat dan andere rechtsgebieden en hoe dergelijke gebieden kunnen worden ‘ingekleurd’.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220877

Het Speciaal Tribunaal voor Libanon

en de rol van de Nederlandse wetgever

R.J.L. van Bokhoven

In dit artikel staat het Speciaal Tribunaal voor Libanon centraal en dan met name de juridische basis daarvan. Het Tribunaal zetelt in Nederland waarvoor een speciale uitvoeringswet van het Zetelverdrag vereist was. In dit artikel wordt deze wet en het daaraan ten grondslag liggende verdrag besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2009
AA20090252

Iets over Huge de Groot (1583-1645) en de VOC (1602-1799)

J. Giltaij

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de visie van De Groot op handelingen van het private personen in de wereld. Daarbij wordt ingegaan op de handelswijze van de VOC.

Opinie | Redactioneel
november 2008
AA20080775

Nederlandse besluitvorming rond deelname aan VN vredesoperaties; manoeuvreren tussen de internationale rechtsorde en het Nederlandse staatsrecht

J.M.P.H. Noortmann

Opnieuw levert Nederland een militaire bijdrage aan een VN vredesoperatie namelijk de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). De Nederlandse regering neemt daartoe het besluit,het parlement wordt ‘slechts’ geïnformeerd. De Sebrenica-affaire en het ‘rapport van de tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen ’(het rapport Bakker) hebben aangetoond dat de (internationale)besluitvorming rond vredesoperaties ondoorzichtig is en de veiligheidsrisico’s toenemen. Met grondwetswijziging van de ‘bepalingen inzake de verdediging’ laat de grondwetgever na de staatsrechtelijke en politieke verantwoordelijkheid bij het parlement te leggen. Dutchbat komt van de regen in de drup.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2001
AA20010544

The Law of War: A Brief History

A.A. Wijffels

In dit artikel wordt ingegaan op de historie van het oorlogsrecht. Waren vroeger bij het ontstaan van dit rechtsgebied alleen soevereine staten rechtssubject hierbij, tegenwoordig kent het meer actoren. In het artikel komt de ontwikkeling van het rechtsgebied, die hand in hand ging met de ontwikkeling van soevereine staten en het volkenrecht, aan de orde.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
juli 2009
AA20090438

Toont alle 5 resultaten