Iets over Huge de Groot (1583-1645) en de VOC (1602-1799)


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de visie van De Groot op handelingen van het private personen in de wereld. Daarbij wordt ingegaan op de handelswijze van de VOC.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Giltaij

Verschijning: November 2008

Archiefcode: AA20080775

internationale betrekkingen oorlog rechtssubject vrede

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen