Het Speciaal Tribunaal voor Libanon

en de rol van de Nederlandse wetgever


In dit artikel staat het Speciaal Tribunaal voor Libanon centraal en dan met name de juridische basis daarvan. Het Tribunaal zetelt in Nederland waarvoor een speciale uitvoeringswet van het Zetelverdrag vereist was. In dit artikel wordt deze wet en het daaraan ten grondslag liggende verdrag besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.L. van Bokhoven

Verschijning: April 2009

Archiefcode: AA20090252

juridische basis Libanon misdaden oorlog uitvoering verdrag

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen