Nederlandse besluitvorming rond deelname aan VN vredesoperaties; manoeuvreren tussen de internationale rechtsorde en het Nederlandse staatsrecht


Opnieuw levert Nederland een militaire bijdrage aan een VN vredesoperatie namelijk de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). De Nederlandse regering neemt daartoe het besluit,het parlement wordt ‘slechts’ geïnformeerd. De Sebrenica-affaire en het ‘rapport van de tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen ’(het rapport Bakker) hebben aangetoond dat de (internationale)besluitvorming rond vredesoperaties ondoorzichtig is en de veiligheidsrisico’s toenemen. Met grondwetswijziging van de ‘bepalingen inzake de verdediging’ laat de grondwetgever na de staatsrechtelijke en politieke verantwoordelijkheid bij het parlement te leggen. Dutchbat komt van de regen in de drup.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M.P.H. Noortmann

Verschijning: juli 2001

Archiefcode: AA20010544

instemmingsrecht oorlog Srebrenica vredemissies

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel