Toont alle 5 resultaten

Bijzonder en openbaar onderwijs

P.J.J. Zoontjens

In dit artikel wordt ingegaan op het Nederlandse onderwijs, het duale stelsel daarbij, de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs, neutraliteit van het bijzonder onderwijs en het toezicht.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030563

Ieder zijn eigen school?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 februari 1997, AB 1998, nr. 28, ECLI:NL:RVS:1997:AN5509 Voor de stichting van een bekostigde basisschool moet aan een aantal wettelijke eisen worden voldaan. Een daarvan houdt in dat er sprake is vaneen eigen ‘richting’, een term vervat in artikel 23 Gw en de daarop gebaseerde wetgeving. Wanneer is sprake van een eigen richting?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980607

december 1988

Katern 29: Staatrecht

J. Bokma

Normen en waarden ‘by heart’?

K. Schrijvers, J. Straesser

In dit artikel wordt door twee redactieleden ingegaan op, in navolging van het in de Verenigde Staten reeds gevolgde systeem van character education op basisscholen om zo het morele verval tegen te gaan. Ook wordt er een Engelse methode besproken.

Opinie | Redactioneel
februari 1997
AA19970070

Politieke beslissing en buitengewoon verlof

P.W.C. Akkermans

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 8 augustus 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4527, AW 1988/644, AB 1991, nr. 576 (met nt. HH) Uitspraak van de CRvB over een leraar die wenst te gaan doceren aan de Universiteit van Kaapstad ten tijde van het apartheidsregime. Het college van B&W, dat inzake het verzoek om onbezoldigd verlof ten behoeve van de tijd om onderwijs te gaan geven in Zuid-Afrika bevoegd was, wijst het verzoek af met een beroep op haar anti-apartheidsbeleid. De CRvB meent dat hierdoor de het grondrecht van vrijheid van onderwijs van de docent in kwestie wordt beknot. In de noot wordt dieper op deze problematiek in gegaan. Met name wordt de vraag gesteld of het hier wel gaat om het grondrecht neergelegd in art. 23 Gw.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1992
AA19920112

Toont alle 5 resultaten