Normen en waarden ‘by heart’?


In dit artikel wordt door twee redactieleden ingegaan op, in navolging van het in de Verenigde Staten reeds gevolgde systeem van character education op basisscholen om zo het morele verval tegen te gaan. Ook wordt er een Engelse methode besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Schrijvers, J. Straesser

Verschijning: februari 1997

Archiefcode: AA19970070

character education moreel verval normen onderwijsvrijheid waarde

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel