Ieder zijn eigen school?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 februari 1997, AB 1998, nr. 28, ECLI:NL:RVS:1997:AN5509

Voor de stichting van een bekostigde basisschool moet aan een aantal wettelijke eisen worden voldaan. Een daarvan houdt in dat er sprake is vaneen eigen ‘richting’, een term vervat in artikel 23 Gw en de daarop gebaseerde wetgeving. Wanneer is sprake van een eigen richting?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980607

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11-02-1997 (ECLI:NL:RVS:1997:AN5509) zaaknummer: E04.96.0133

bijzonder onderwijs onderwijsvrijheid richting voorwaarden

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie