Katern 29: Staatrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bokma

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AAK19881224

onderwijsvrijheid rechter en Harmonisatiewet toetsing door de rechter toetsing formele wet aan statuut toetsingsverbod

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht