Politieke beslissing en buitengewoon verlof


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 8 augustus 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4527, AW 1988/644, AB 1991, nr. 576 (met nt. HH)

Uitspraak van de CRvB over een leraar die wenst te gaan doceren aan de Universiteit van Kaapstad ten tijde van het apartheidsregime. Het college van B&W, dat inzake het verzoek om onbezoldigd verlof ten behoeve van de tijd om onderwijs te gaan geven in Zuid-Afrika bevoegd was, wijst het verzoek af met een beroep op haar anti-apartheidsbeleid. De CRvB meent dat hierdoor de het grondrecht van vrijheid van onderwijs van de docent in kwestie wordt beknot. In de noot wordt dieper op deze problematiek in gegaan. Met name wordt de vraag gesteld of het hier wel gaat om het grondrecht neergelegd in art. 23 Gw.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: februari 1992

Archiefcode: AA19920112

Centrale Raad van Beroep 08-08-1991 (ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4527) zaaknummer: AW 1988/644

Apartheid beleidsafwegingen beschikking docent onbezoldigd verlof onderwijsvrijheid

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie