Resultaat 37–44 van de 44 resultaten wordt getoond

Recht over de grenzen: de strijd tegen namaak in China

S.A.L. Josaputra

In dit artikel in de reeks Rode draad 'Over de grens' wordt ingegaan op de ontwikkeling, bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in China. Daarbij wordt op verschillende onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht ingegaan zoals het handelsmerken-, auteurs- en octrooirecht.

Overig | Rode draad | Over de grens
December 2006
AA20060868

Rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht

W.A. Hoyng

Rechtsvraag op het gebied van het Europese intellectuele eigendomsrecht, meer in het bijzonder het merkrecht waarbij merkinbreuk bij een internationaal (gedeeltelijk) geregistreerd merk aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1994
AA19940252

See you on GodTube? Culturele, nationale en religieuze symbolen als merk

C.P.L. van Woensel

Het bijzondere aan ‘Michiel de Ruyter-merken’ is dat een bekende figuur in de Nederlandse geschiedenis door iemand wordt toegeëigend voor exploitatiedoeleinden. Er is niet zomaar sprake van een logo, maar van een merk met een aan het cultureel erfgoed ontleende voorstelling. Mag dat zomaar? Kleven daar bezwaren aan? In het vervolg van deze bijdrage wordt ingegaan op de nog jonge en actuele thematiek van monopolisering van symbolen, culturele en andere.

Verdieping | Studentartikel
Mei 2008
AA20080346

Selma antwoordt

Beantwoording rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

S.L. Gellaerts

In deze bijdrage wordt het antwoord gegeven op de rechtsvraag over intellectuele eigendomsrecht die verscheen in het juninummer 2011 van Ars Aequi (AA20110484)

Perspectief | Rechtsvraag
November 2011
AA20110835

Silhouette

Geen uitputting van merkrecht voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 16 juli 1998, zaak C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374 (Silhouette International Schmied GmbH & Co KG t. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) Geen uitputting van merkrecht voor waren die buiten de Europese Economische Ruimte door de houder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1999
AA19990061

Strange bedfellows

S. Klos

Binnen het merkenrecht is de term verwarring weer een van de kernbegrippen. Wanneer twee onderscheidende tekens zo veel op elkaar lijken dat mensen ze door elkaar halen kan er sprake zijn van verwarring. Puma/Sabel HvJ EG 11 november 1997 zaak C-251-95 Hyster/Karry Krane Hoge Raad 26 juni 1653

Opinie | Amuse
Maart 2007
AA20070187

Valeo-arrest

H. Cohen Jehoram

Benelux-Gerechtshof 6 november 1993, zaken A 89/1 en A 91/1, NJ 1993, 454 (Automotive Products B.V./Valeo S.A.). Ook bekend als Valeo-arrest. Uitspraak van het Benelux Gerechtshof die volgens de annotator erg belangrijk is. Aan de orde komen de functies, strekking, concrete en beperkingen. In de noot wordt daar uitvoerig op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1994
AA19940036

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2017
AA20170381

Resultaat 37–44 van de 44 resultaten wordt getoond