merkenrecht

Resultaat 13–24 van de 46 resultaten wordt getoond

Het kleurmerk Libertel oranje: springt het licht op rood of op groen?

B. Lindeboom

De aanvraag van Libertel voor het depot van het kleurmerk oranje is door het Benelux Merken-bureau(hierna: BMB) afgewezen, alsmede het daartegen ingestelde beroep bij het Hof Den Haag. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ). Kernvraag was of een enkele specifieke kleur, zonder vorm of omtrek, onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3 lid1, aanhef en onder b, van de Merkenrichtlijn. De A-G bij het HvJ beantwoordde deze vraag ontkennenden deed met zijn conclusie een hoop stof opwaaien in de tot dan toe kleurrijke wereld van het merkenrecht. Het HvJ stofte hier en daar wat, maar hebben we nu een merkenwereld waarin geleefd mag worden? Een beschouwing over het afgewezen kleurmerk oranje, de conclusie van de A-G en het arrest van het HvJ.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2003
AA20030739

Het onbekende bekende niet-unitaire unitaire Gemeenschapsmerk

'Impulse' versus 'Be impulsive'

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2015, nr. C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith/Unilever)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150897

Holland Nautic – Decca-arrest

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 27 juni 1986, nr. 12728, ECLI:NL:HR:1986:AD7158, NJ1987, 191 (mrs. Martens, Van den Blink, Hermans, Bloembergen, Boekman; A-G Franx) (Holland Nauta/Decca) Arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot met als onderwerp: Positieve en negatieve reflexwerking van de intellectuele eigendomswetten op het recht van de ongeoorloofde mededinging. In de noot wordt dieper ingegaan op deze reflexwerking.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880257

Ideal-Standard

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 juni 1994, ECLI:EU:C:1994:261, zaak C-9/93, Jur. 1994, 1-2789 (Ideal/Standard) In geval van nationale opsplitsing binnen de EG door overdracht van een merkrecht dat oorspronkelijk aan één concern heeft toebehoord, moet vervolgens de merkgerechtigde in de ene Lid-Staat waar het merk hem toebehoort zich kunnen verzetten tegen import van de producten van de andere merkhouder uit de andere Lid-Staat. Het Hof trekt de lijn door van het HAG II-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960062

Intellectuele Eigendom 2024

P.L.G.A. Springorum, D.J.G. Visser

Post thumbnail Deze wettenbundel is bestemd voor het onderwijs bevat de belangrijkste nationale en internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

9789493333307 - 08-05-2024

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020 (Digitaal boek)

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

9789493199057 - 07-09-2020

Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018

F.G.M.M. Alsters, M.R. Fokkink, P. Teunissen

Post thumbnail De belangrijkste uitspraken van 1977 tot en met 2018 op het gebied van merken- en handelsnamenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789492766502 - 07-02-2019

juni 1991

Katern 39: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout

juni 1992

Katern 43: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout

juni 1994

Katern 51: Economisch recht en intellectuele eigendom

B. Roest

september 1995

Katern 56: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout, A.A. Quaedvlieg, M.Ph. van Sint Truiden, M.C.J. Verest

september 1997

Katern 64: Informaticarecht

A.P. Meijboom

Resultaat 13–24 van de 46 resultaten wordt getoond