Rechtsverwerking, de oudere en de nog oudere handelsnaam in het merkenrecht


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M. Verduijn, D.J.G. Visser

Verschijning: oktober 2022

Archiefcode: AA20220791

Hof van Justitie Europese Unie 2-06-2022 (ECLI:EU:C:2022:428) zaaknummer: C-112/21

2.23 BVIE CCC familienaam handelsnaam Meering merkenrecht merkenrichtlijn MTA Richtlijn 2008/95/EG

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie