Philips/Remington


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 18 juni 2002, zaak nr. C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips/Remington)

Verhouding tussen artikel 3(1)(a) Merkenrichtlijn enerzijds – tekens die geen merk kunnen vormen – en artikel 3(1)(b)-(d) anderzijds – merken die geen onderscheidend vermogen hebben en uitgesloten vormmerken. Merken die bestaan uit de vorm van producten zijn uitgesloten, wanneer de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, hetgeen het geval is wanneer wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Het doet er hiervoor niet toe dat er andere vormen bestaan waarmee een zelfde technische uitkomst kan worden verkregen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ch.E.F.M. Gielen

Verschijning: Januari 2003

Archiefcode: AA20030043

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 18-06-2002 (ECLI:EU:C:2002:377) zaaknummer: C-299/99

inbreuk merkenrecht onderscheidend vermogen vormrecht

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie