leges

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 64

Niet-naleving rechterlijke uitspraken

Noot: H.B. Winter

08-10-2003 Rechtbank 's-Gravenhage zaaknummer: 2003103101

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 80

bijstandsverlening en voldoen leges verblijfsvergunning

Noot: P.E. Minderhoud

23-04-2004 Rechtbank Rotterdam zaaknummer: AWB 04/1016

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 97

verhoging leges strijdig met verdragen?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 90

vergoeding van leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 19

M.F.S. t. Bulgarije. Te (?) hoge leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 35

Sahin: stand still-bepaling en leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 40

heffing leges ontneemt het nuttig effect aan richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 25

O'Donoghue. Negatieve verplichtingen bij huwelijksmigratie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 38

Commissie tegen Nederland: stand still-verplichting - leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 39

Toprak: stand still-bepaling verbiedt ook aanscherping na liberalisatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 43

Leges verblijfsvergunning langdurige ingezetene

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 45

Terugbetaling onverschuldigd betaalde leges

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond