Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 39

Toprak: stand still-bepaling verbiedt ook aanscherping na liberalisatie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.A. Groenendijk

Archiefcode: RV20100039

09-12-2010 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:EU:C:2010:756) zaaknummer: C-300/09, C-301/09

leges stand still-bepaling toegang tot arbeid

Associatieovereenkomst

Aanvullend protocol associatieovereenkomst EG-turkije Art. 14, lid 1Besluit 1/80 associatieraad EEG-Turkije Art. 13