Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 66

Ambtshalve toepassing Besluit nr. 1/80 door bestuursorgaan

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 40

Commissie tegen Nederland: overdreven en onevenredig hoge leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 58

G.R.: schending artikel 13 EVRM wegens extreem formalisme

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 68

leges gezinshereniging te hoog

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 40

Turkse werknemers - leges - discriminatieverbod - evenredigheidsbeginsel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 43

restitutie leges en wettelijke rente

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 97

verstrekking persoonsgegevens en hoogte leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 26

aanvaardbaarheid legestarief gezinshereniging

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 43

cumulatie leges alle gezinsleden belemmering voor uitoefening rechten Richtlijn 2003/109

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond