kennis

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond

Puzzelen in het notariaat

Interview met mr. G.J.C. Lekkerkerker, hoofd van het Juridisch Bureau van de Koninklijke Notariële Broederschap

O. van Klinken, M.J. Kroeze

G.J.C. Lekkerkerker werd in 1950 te Amsterdam geboren. Na het behalen van zijn doctoraal in zowel het Nederlands recht als in de studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, volgde hij tijdens het vervullen van zijn dienstplicht de notariële studierichting. Na zes jaar in het notariaat te hebben gewerkt, stapte hij over naar de wetenschappelijke denktank van de Koninklijke Notariële Broederschap: het Notarieel Juridisch Bureau. Lekkerkerker is momenteel hoofd van dit bureau en nog geregeld als kandidaat-notaris in de praktijk werkzaam. In de uitgebreide bibliotheek van het Juridisch Bureau hadden wij een gesprek met hem over de spannende tijden die het notariaat tegemoet gaat.

Verdieping | Interview
december 1992
AA19920776

Rashõmon, of de verschillende versies van de waarheid

C.E. Smith

Post thumbnail

In de serie Recht & Cultuur wordt de film Rashõmon aangeraden als film die iedere jurist gezien moet hebben. De film ziet op de waarheidsvorming in het strafproces en laat aan de hand van een Japans drama zien dat er niet zoiets bestaat als een materiële waarheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090150

Reactie op: De Universiteit en haar zes-min-wetenschappers

T. van der Tier

Korte opiniërende reactie over de rechtenstudie. Auteur betoogt dat studenten vooral gaan studeren om een baan te kunnen vinden.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1995
AA19950112

Reaktie: de universiteit als beroepsopleiding (inclusief nawoord)

D.W. Bruil

Reactie van mr. D.W. Bruil op het artikel 'de beroepsopleiding notariaat'. Bruil betoogt dat het aanleren van verdergaande praktische vaardigheden in de opleiding niet als zodanig tot onderwijsdoel verheven dient te worden. Daarentegen dient meer nadruk te liggen op theoretische, verdiepende vakken, waarmee de student zich het juridisch denken eigen kan maken. Met een nawoord van Fernhout, Otto, Span en Van Rijthoven.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 1988
AA19880759

Sta op en maak revolutie!

Interview met prof.mr. C.A.J.M. Kortmann

A. Kristic, R.J.B. Schutgens

Post thumbnail Interview met prof. mr. C.A.J.M. Kortmann die eind februari 2009 met emeritaat ging. In het artikel wordt ingegaan op het leven, staatsrechtelijke veranderingen en stommiteiten in Den Haag. De invloed van andere wetenschappen op de juristerij, het staatsrecht en de politiek. Ook komt aan de orde in hoeverre studenten zijn veranderd.

Verdieping | Interview
maart 2009
AA20090196

State of the art aansprakelijkheid

J. van Slooten

State of the art is een uit de VS overgewaaide term die het best vertaald kan worden met 'stand van wetenschap en techniek'. Met de opkomst van nieuwe rechtsgebieden als milieu- en productenaansprakelijkheidsrecht is ook haar belang in het Nederlandse recht toegenomen. Daarbij wordt de stand van wetenschap en techniek gezien als één van de laatste verweermiddelen die producenten en vervuilers nog ten dienste staan om aansprakelijkheid af te weren.

Verdieping | Studentartikel
mei 1992
AA19920239

Tien jaar T-shaped lawyer in Nederland. Een pleidooi voor corporate finance in de rechtenstudie

D.A. Groenewoud, W.Y. Hu

De T-shaped lawyer bestaat 10 jaar en dit vormt een mooie gelegenheid om stil te staan bij de vraag in hoeverre rechtenstudenten worden opgeleid tot T-shaped lawyers. Ondernemingen spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en brengen complexe vraagstukken met zich. De jurist van de 21e eeuw heeft hard en soft skills nodig om dergelijke vraagstukken goed te kunnen analyseren. In dit redactioneel pleiten wij dan ook voor meer interdisciplinariteit in de rechtenstudie, in het bijzonder het opnemen van corporate finance in een aantal mastercurricula.

Opinie | Redactioneel
januari 2024
AA20240003

Vijfde bedrijf – Het heel korte geding van een domme scheepskapitein

J.C.M. Leijten

Gedachten over recht en litteratuur in zeven bedrijven. Dit jaar verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit vijfde bedrijf bespreekt hij twee werken van Joseph Conrad.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2008
AA20080752

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond