Rashõmon, of de verschillende versies van de waarheid


In de serie Recht & Cultuur wordt de film Rashõmon aangeraden als film die iedere jurist gezien moet hebben. De film ziet op de waarheidsvorming in het strafproces en laat aan de hand van een Japans drama zien dat er niet zoiets bestaat als een materiële waarheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.E. Smith

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090150

feiten gezichtspunten kennis recht en cultuur strafproces waarheidsvinding

Strafrecht en criminologie

Blauwe pagina's Recht en CultuurVerdieping Studentartikel