Echtscheiding in het IPR: de peildatum en het bijzondere geval


Hoge Raad 6 oktober 1995, nr. 15763, ECLI:NL:HR:1995:ZC1835, RvdW 1995, 202 C

In dit arrest komt de problematiek rondom echtscheidingen en het IPR aan de orde. De vraag is welk rechtstelsel op verzochte echtscheiding aan de orde is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse recht en de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Vlas

Verschijning: maart 1996

Archiefcode: AA19960196

Hoge Raad 06-10-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1835) zaaknummer: 15763

conflictenrecht echtscheiding jurisdictie ontwrichting van het huwelijk verstoting

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie