Met recht en reden (Digitaal boek)

Bijdragen aan het derde symposium Juridische argumentatie 18 juni 1999 te Rotterdam


Juridische argumentatie is een onderwerp dat bij beoefenaren van zowel juridische als aanverwante disciplines zoals de argumentatietheorie en de logica veel belangstelling geniet.
Het derde symposium juridische argumentatie, dat werd gehouden op 18 juni 1999 te Rotterdam, bood de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over een verscheidenheid aan aspecten van juridische argumentatie. Vertegenwoordigers van verschillende disciplines zoals de traditionele rechtswetenschap, de rechtsfilosofie, de rechtstheorie, de rechtssociologie, de rechtsinformatica en de juridische argumentatietheorie hebben zich tijdens dit symposium wederom verdiept in de relatie tussen argumentatie en recht.
Er is voor een opzet gekozen waarbij elke bijdrage gevolgd werd door een commentaar, waarna een discussie tussen de spreker, de commentator en het publiek volgde. In deze bundel zijn na de verschillende bijdragen de bijbehorende commentaren opgenomen.
De bijdragen aan dit symposium zijn gegroepeerd rond de volgende thema’s:
– Rechtvaardiging van juridische oordelen
– Argumentatief taalgebruik en argumentatieschema’s in het recht
– Implicietheid in juridische argumentatie
– De rol van rechtsbeginselen in juridische argumentatie
– Juridische argumentatie en onderwijs
– Juridische argumentatie in internationaal perspectief


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier (red.)

1e druk 2000

Verschijningsdatum: 17-07-2000

ISBN: 9789069163413

Pagina's: 272

juridische argumentatie

Metajuridica InleidingRechtstheorie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.