Argumentatietheorie en Recht (Digitaal boek)


Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier beoogt in de eerste plaats bij (aankomende) juristen belangstelling te wekken voor het vakgebied argumentatieleer, door een indruk te geven van hetgeen deze discipline voor juristen kan betekenen. Het gaat daarbij niet om het aanreiken van een gebruiksklare gereedschapskist, maar om het vergroten van inzicht in de vragen die rijzen bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie.
In de tweede plaats beoogt dit boekje enige verbanden te leggen tussen opvattingen uit respectievelijk de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

Er bestaat al een groot aantal inleidende teksten over argumentatieleer en over juridische argumentatie. Dit boekje is niet bedoeld om deze teksten te vervangen, maar om ze aan te vullen. Het beoogt een beeld te geven dat tegelijk algemener en elementairder is dan hetgeen in de meeste andere inleidende publicaties geboden wordt. Het boek is bedoeld voor juristen en rechtenstudenten met belangstelling voor de theorie van het (juridisch) argumenteren, als een kennismaking met het brede terrein van de argumentatieleer. Op basis van het hier gebodene kan de lezer dan bepalen waar zijn eigen voorkeuren en interesses liggen, en in welke richting hij eventueel zijn kennis wil verdiepen.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): M. Henket

1e druk 1998

Verschijningsdatum: 22-12-1998

ISBN: 9789069163376

Pagina's: 104

argumentatieleer dialectica juridische argumentatie logica rechtstheorie retorica

Metajuridica Rechtstheorie

Alle uitgaven Cahiers Cahiers RechtstheorieDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.