CPO Extra_Maar dat is níet logisch!

Drogredenen in het recht


Dit boek gaat over drogredenen in juridische argumentatie. Aan de hand van actuele voorbeelden uit de rechtspraak en juridische discussies wordt de vraag gesteld ‘Is dit wel logisch?’
Vaak gaat het om klassiekers zoals de ad hominem-aanval, de oorzaak-gevolg-drogredenen en het misplaatste beroep op autoriteit. Maar er komen ook minder klassieke drogredenen aan bod zoals de ad Hitlerum, het Triassofisme, de mereologische drogreden, de ought-is-fallacy en de drogredelijke oorzaken van de analogiefobie.

De doelstelling van de columns in dit boek is het verhelderen van discussies waarin drogredenen aan de orde komen en, waar dat nodig is, het reconstrueren van niet klaarblijkelijke onzin tot klaarblijkelijke. Soms volgt er zelfs een eigen standpunt. In die gevallen is er gewaakt voor een veel voorkomende ontsporing in juridische discussies: het verkondigen van meningen alsof het wetenschappelijke uitspraken zouden zijn.

Herwolt van Doornen, grafisch kunstenaar en ontwerper, ontwierp het omslag van dit boek en verzorgde bij elke column een begeleidende découpage.
Zijn werk verscheen in onder andere Vrij Nederland, De Poezenkrant en The New Yorker. Bij het maken van de découpages voor dit boek liet hij zich leiden door het adagium ‘Niet de situatie, maar het probleem’

Uit de recensie van Marc van Oostendorp op Neerlandistiek.nl:

Zonder taal is een groot deel van het menselijk bestaan ondenkbaar, maar dat geldt zeker voor het recht. Allerlei filosofische problemen worden praktisch ineens urgent in de context van het recht. Wanneer weten we iets zeker? Hoe bepalen we dat van twee opeenvolgende gebeurtenissen de eerste de oorzaak was van de tweede? En hoe bepalen we wat een woord precies betekent? In het boekje Maar dat is níet logisch! verzamelde de Rotterdamse jurist Harm Kloosterhuis columns die hij voor het juridisch tijdschrift Ars Aequi schreef. Officieel gaan ze over het gebruik van drogredenen in de rechtspraktijk, maar ze raken ook aan al die andere kwesties.

Lees de volledige recensie Taalproevers en de sandwich van de rechter

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.