Focus op de integriteit van het Openbaar Ministerie


‘Integriteit’ is een begrip dat tegenwoordig in de volle breedte van publieke organisaties in de aandacht staat. In deze bijdrage wordt het begrip ‘integriteit’ van het Openbaar Ministerie als publieke organisatie met een bijzondere institutionele positie binnen onze rechtsstaat en een bijzondere taak, nader omlijnd en ingekleurd, onder meer aan de hand van het recentelijk uitgevoerde onderzoek van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie onder voorzitterschap van prof.mr. J.W. Fokkens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. de Meijer

Verschijning: december 2019

Archiefcode: AA20190946

commissie-Fokkens gedragscode integriteit ministeriële verantwoordelijkheid Openbaar Ministerie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Verdieping Verdiepend artikel