Katern 89: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis

Verschijning: december 2003

Archiefcode: AAK20034842

1624-BW bedrijfsruimte 7:290 BW bedrijfsruimte blijvend onmogelijke prestatie ingebrekestelling ontbinding zonder verzuim overgangsrecht

Burgerlijk recht Huurrecht