Katern 70: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

Verschijning: maart 1999

Archiefcode: AAK19993437

ingebrekestelling ontruiming oplevering bij einde van de huur termijnstelling verzuim voorinspectie wanprestatie

Burgerlijk recht Huurrecht