Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

maart 2000

Katern 74: Burgerlijk recht

I. Brand, E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers

maart 2005

Katern 94: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

maart 2006

Katern 98: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Naar een beperkte gemeenschap van goederen

W.D. Kolkman

Een bijdrage over de beperkte huwelijksgoederengemeenschap door Wilbert Kolkman.

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nauwere samenwerking binnen de Europese Unie: nieuwe IPR-verordeningen over de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen

J-G. Knot

Op 29 januari 2019 zijn twee EU-verordeningen van toepassing geworden die van groot belang zijn voor het grensoverschrijdende familierecht. Het zijn Verordening (EU) 2016/1103 op het gebied van huwelijksvermogensstelsels en Verordening (EU) 2016/1104 op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. De auteur beziet wat ons te wachten staat met deze twee nieuwe […]

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over het nieuwe relatievermogensrechtelijke basisstelsel, averij, spoken, gemiste en nieuwe kansen

F.W.J.M. Schols

Wat kunnen wij verwachten ten aanzien van het nieuwe huwelijksvermogensrecht?

Schuchtere wettelijke erkenning van samenleven als waren zij gehuwd

G. van der Burght

Post thumbnail De Caribische landen van het Koninkrijk kennen alleen het vrouw-man-huwelijk; zij bieden echter ongehuwde samenlevers enkele voorzieningen in het relatievermogensrecht en in het erfrecht, die volgens de auteur best in het Nederlands BW zouden mogen worden opgenomen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
mei 2019
AA20190340

UCERF 12 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama

Post thumbnail Twaalfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766182 - 21-03-2018

Uitsluitingsclausule, ‘reprises’ en ‘récompenses’, kosten van de huishouding

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 5 april 2019, nr. 18/00548, ECLI:NL:HR:2019:504 Huwelijksvermogensrecht. Schenking onder uitsluitings­clausule (art. 1:94 lid 2 onder a BW oud) aan vrouw. Bedrag gestort op gemeenschappelijke bankrekening van man en vrouw en daarna uitgegeven aan diverse bestedingen, waaronder huishouding en consumptieve uitgaven. Heeft vrouw recht op vergoeding jegens de gemeenschap? Bewijslastverdeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2019
AA20190384

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond