Rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars


Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het personenrecht waarbij een onder curatele stelling aan de orde is van een oude vrouw.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Verschijning: Juni 1994

Archiefcode: AA19940461

geestestoestand handelingsonbekwaamheid onder curatele stelling vermogen

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen