Amnesty Internationaal: Turkije


In dit artikel wordt beschreven hoe Turkije ondanks ondertekening van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de plichten en rechten van burgers uit deze wet toch schendt mede uit hoofde van een Anti-Terreurwet.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen