faillissement

Resultaat 25–36 van de 65 resultaten wordt getoond

Hoedanigheden en zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht

B.F. Assink

Hoge Raad 11 februari 2011, nr. 09/02216, LJN: BO9577, ECLI:NL:HR:2011:BO9577 (Belastingdienst Limburg/x - ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2012
AA20120277

Hypotheek en schuldsanering natuurlijke personen

S.E. Bartels

Hoge Raad 13 maart 2009, nr. C07/180HR, ECLI:NL:HR:2009:BG7996, RvdW 2009, 409 (X/ING) In dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde hoe de regeling van de schuldsanering natuurlijke personen zich verhoudt tot de bevoegdheden van de separatist in faillissement. De Hoge Raad komt met een uitkomst die niet letterlijk aansluit bij de tekst van de wet nadat deze gewijzigd is maar haar rechtsoordeel met name baseert op de wetsgeschiedenis. De Hoge Raad oordeelt dat betalingen die gedaan zijn door een saniet (schuldenaar) aan een hypotheekhouder ten behoeve van een schuld die gedekt is door een onroerende zaak van welke bij executie of verkoop de opbrengst geen voordeel voor de boedel kan betekenen, de betalingen die tijdens de termijn van de schuldsanering zijn voldaan niet als onverschuldigd aangemerkt kunnen worden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2009
AA20090396

Insolventie Procesdossier

C. Hafkamp, J.B.A. Jansen, C. van de Kraats

Post thumbnail In dit Insolventie Procesdossier wordt een globaal beeld geschetst van de diverse (proces)stukken waarmee de curator, maar ook anderen binnen het faillissementsproces, te maken kunnen krijgen. Het biedt studenten en praktijkjuristen een beter begrip van en een praktisch inzicht in het faillissementsrecht.

9789493333079 - 12-02-2024

Juristen zijn doemdenkers

S. Steneker

"Juristen zijn doemdenkers", aldus Sander Steneker in deze column. En dat is maar goed ook, want juist als jurist moet je rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan.

Opinie | Column
september 2018
AA20180703

maart 1990

Katern 34: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

september 1990

Katern 36: Ondernemingsrecht

B. Wessels

september 2002

Katern 84: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, B.T.M. van der Wiel

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
september 2003
AA20030723

Leermeesters (Digitaal boek)

Beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Onderzoek naar de huidige rechtswetenschappelijk betekenis van het werk van vijf vooraanstaande juristen: Hans Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa.

9789493199071 - 04-06-2020

Liquidatie als instrument voor creatieve destructie

M.J. De Boeck

Ondanks diverse crises, bleef het aantal faillissementen afgelopen (corona)jaren historisch laag. In 2023 wordt evenwel een faillissements- en/of herstructureringsgolf verwacht. Om die reden staat de auteur in dit redactioneel stil bij een rechtseconomisch aspect dat relevant is voor de afweging tussen liquidatie en reorganisatie van een onderneming in nood. Hoewel reorganisatie (steeds meer) het devies lijkt, merkt de auteur op dat het nut van liquidatie als instrument voor creatieve destructie niet moet worden veronachtzaamt.

Opinie | Redactioneel
maart 2023
AA20230163

Loeffen q.q.-Mees & Hope II

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 22 maart 1991, nr. 14142, RvdW 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0182 (Loeffen q.q.-Mees & Hope II) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over de strekking van art. 47 Fw. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat in dit artikel geen weerlegbaar vermoeden van kwader trouw zit. De annotatie is een aanvulling bij een eerdere annotatie in Ars Aequi en is toegespitst op de faillissementspauliana.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1992
AA19920290

Lunderstädt/De Kok c.s.

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 21 december 2001, nr. C00/053HR, ECLI:NL:HR:2001:AD2684, RvdW 2002, 7 (Lunderstädt/De Kok c.s.). Ook bekend als Neptunus II. De vraag die in dit arrest speelt is: Heeft de curator net als bij de faillisementspauliana ook bij een onrechtmatige daad ogv 6:162 BW een exclusief recht of kan ook een individuele crediteur een onrechtmatige-daadvordering instellen. Mocht deze vraag met ja beantwoord worden, hoe verhoudt deze vordering zich dan ten opzichte van de vorderingen van de curator?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2002
AA20020819

Resultaat 25–36 van de 65 resultaten wordt getoond