Resultaat 25–36 van de 53 resultaten wordt getoond

September 1990

Katern 36: Ondernemingsrecht

B. Wessels

September 2002

Katern 84: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, B.T.M. van der Wiel

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
September 2003
AA20030723

Leermeesters

Beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Onderzoek naar de huidige rechtswetenschappelijk betekenis van het werk van vijf vooraanstaande juristen: Hans Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa.

9789493199071 - 4-6-2020

Leermeesters (Digitaal boek)

Beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Onderzoek naar de huidige rechtswetenschappelijk betekenis van het werk van vijf vooraanstaande juristen: Hans Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa.

9789493199071 - 4-6-2020

Loeffen q.q.-Mees & Hope II

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 22 maart 1991, nr. 14142, RvdW 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0182 (Loeffen q.q.-Mees & Hope II) Arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over de strekking van art. 47 Fw. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat in dit artikel geen weerlegbaar vermoeden van kwader trouw zit. De annotatie is een aanvulling bij een eerdere annotatie in Ars Aequi en is toegespitst op de faillissementspauliana.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 1992
AA19920290

Lunderstädt/De Kok c.s.

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 21 december 2001, nr. C00/053HR, ECLI:NL:HR:2001:AD2684, RvdW 2002, 7 (Lunderstädt/De Kok c.s.). Ook bekend als Neptunus II. De vraag die in dit arrest speelt is: Heeft de curator net als bij de faillisementspauliana ook bij een onrechtmatige daad ogv 6:162 BW een exclusief recht of kan ook een individuele crediteur een onrechtmatige-daadvordering instellen. Mocht deze vraag met ja beantwoord worden, hoe verhoudt deze vordering zich dan ten opzichte van de vorderingen van de curator?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2002
AA20020819

Meerpartijenverrekening en faillissement

R.M. Wibier

Hoge Raad 15 november 2019, nr. 18/01582, ECLI:NL:HR:2019:1789, RvdW 2019/1170

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2020
AA20200269

Naschrift bij: Notarissen-Curatoren THB

R.D. Vriesendorp

Reactie van Vriesendorp op een eerdere reactie van Kortmann en Faber over de bevoegdheden van een curator ten aanzien van het te gelde maken van vorderingen uit onrechtmatige daad die jegens de benadeelde schuldeisers zijn begaan.

Opinie | Reactie/nawoord
Juni 1998
AA19980582

OAR-ABN

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 december 1987, nr. 13005, NJ 1988, 340, ECLI:NL:HR:1987:AD0106 (OAR/ABN) Voorrecht van de verkoper van onbetaalde roerende goederen en eigendomsoverdracht tot zekerheid van deze goederen die na de faillietverklaring van de koper in de feitelijke macht van de zekerheidseigenaar zijn overgegaan. De Hoge Raad komt tot een oordeel dat voortbouwt op het Berg/de Bary-arrest. In de noot wordt hier dan ook bij aangehaakt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Financiële markten en instellingen
Juli 1988
AA19880469

Ontvanger/Hamm q.q.

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 5 september 1997, nr. 16400, ECLI:NL:HR:1997:ZC2419 (Ontvanger/Hamm q.q.) De Hoge Raad heeft in dit arrest degene die een onverschuldigde betaling doet aan een in staat van faillissement zijnde boedel willen beschermen. Hoewel het resultaat niet tot gehele ontevredenheid lijdt, is annotator niet geheel tevreden met de redenatie van de Hoge Raad.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1999
AA19990564

Perikelen rond de internationale insolventie: komt dat Europese faillissement er nu wel of niet?

M. Uijen

Over het internationaal faillissementsrecht wordt in de juridische vakbladen opvallend weinig geschreven. Het laatste grote artikel over dit onderwerp in Ars Aequi, bijvoorbeeld, dateert al van 1983. Toch heeft het rechtsgebied ondertussen bepaald niet stilgestaan; op meerdere fronten tegelijk is druk gewerkt aan verdragen die obstakels bij de internationale tenuitvoerlegging van faillissementsvonnissen wegnemen. Sinds 1990 ligt zelfs reeds een van de Raad van Europa afkomstig faillissementsverdrag open voor ratificatie. Inspanningen binnen de EG hebben nog niet geleid tot een verdrag, maar ook daar wordt over de problematiek nagedacht en gediscussieerd — zij het achter gesloten deuren. In eigen land doet de rechter van zich spreken door het ruim interpreteren van de wettelijke mogelijkheden tot het ten behoeve van crediteuren te gelde maken van de failliete boedel. Van de genoemde ontwikkelingen blijken met name de successen binnen de Raad van Europa de moeite van het bestuderen waard. Derhalve: de hoogste tijd voor een update.

Verdieping | Studentartikel
December 1994
AA19940781

Resultaat 25–36 van de 53 resultaten wordt getoond