De noodzakelijke verwevenheid van recht en ethiek


In dit eerste artikel bij de Rode draad ‘Recht & Ethiek’ wordt ingegaan op de verbondenheid tussen recht en ethiek. In de bijdrage worden verschillende filosofische visies omtrent dit onderwerp behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.G.M.E. Foqué

Verschijning: Januari 1998

Archiefcode: AA19980006

deugden ethiek instrumentalisme morele waarden natuurrecht rechtspositivisme rechtssubject

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen