Naar een maatschappelijke orde


Naar aanleiding van een onderzoek naar de advocatuur binnen de rechtsstaat, uitmondend in het rapport ‘Naar een maatschappelijke orde’, is er een wetsvoorstel ter wijziging van de Advocatenwet gekomen. In dit artikel worden naar aanleiding van voornoemd rapport, het wetsvoorstel en de consultatie daarvan bij de NOvA besproken: de kernwaarden op basis waarvan de advocaat de
praktijk moet uitoefenen, de eigenstandige positie
van de Orde, de toezichtstructuur en de werking van het tuchtrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.C.E. van Wijmen

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090126

balie beroepsuitoefening ethiek kernwaarden marktwerking Nederlandse Orde van Advocaten toezicht tuchtrecht verandering

Verdieping Studentartikel