De Hoge Raad en zelfregulering in het privaatrecht. Het arrest ‘Baby Kelly’ als voorbeeld van hoe het ook anders kan


In dit artikel wordt gepleit voor een meer proactieve houding van de Hoge Raad. Het toenemend belang van zelfregulering in het privaatrecht staat hierbij centraal en wordt aan de hand van het recentelijk gewezen Baby Kelly-arrest nader uitgewerkt. Door middel van een alternatieve aanpak wordt getracht een aanzet te geven tot een verdere herbezinning van de taak en rol van de Hoge Raad bij het aansturen op een betere aansluiting van het recht op het maatschappelijk veld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Dijkhoff, W.M.T. Keukens, S. Reynaers

Verschijning: januari 2006

Archiefcode: AA20060009

baby Kelly ethiek wrongful life

Burgerlijk recht

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel