docent

Toont alle 12 resultaten

Balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen: vliegen we uit de bocht?

L.A.G.M. van der Geld

Met de protocollen en procedures om toezicht te kunnen houden is het de laatste jaren flink uit de klauwen gelopen. Lucienne van der Geld schrijft in deze column dat zij graag meer kwaliteit en minder administratieve rompslomp ziet.

Opinie | Column
juni 2021
AA20210596

Bijzonder recht: het ius promovendi

E. Koops

Post thumbnail

Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
november 2016
AA20160804

De U(H(L))D als docent – niks mis mee

Naar een herwaardering van academisch (juridisch) onderwijs

L. van Lent, U.R.M.Th. de Vries

Post thumbnail In deze bijdrage vragen wij aandacht en waardering voor het rechtswetenschappelijk onderwijs door meer te investeren in docenten, waarbij de nadruk ligt op onderwijs, innovatie van onderwijs, en onderzoek naar onderwijs: ‘principal educators’. Zo’n omslag is belangrijk vanwege ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voltrokken.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2023
AA20230472

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek

G. van Dijck

In deze bijdrage wordt beschreven welke ontwikkelingen zich voordoen en zich recentelijk hebben voorgedaan in juridisch onderzoek. Deze beschrijving dient alsopstap naar de vraag hoe het juridisch onderwijs gestalte krijgt indien deze ontwikkelingen(nog meer) worden geïncorporeerd in het onderwijs.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080153

E.M. (Eduard Maurits) Meijers (1880-1954)

M.J.A.M. Ahsmann

Post thumbnail In deze laatste aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijft Margreet Ahsmann over haar held, de grootste 20e-eeuwse jurist van Nederland, ‘homo juridicus universalis’ E.M. Meijers (1880-1954).

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
december 2022
AA20220940

Het rapport van de Commissie Onderzoekbeoordeling Rechtsgeleerdheid

J.S. Kortmann, A. van Veen

Wij studenten zien van onze docenten doorgaans niet veel meer dan een wekelijks collegepraatje, een strenge surveillantenblik en een meewarig nee-geschud als wij proberen onze ruime vijf naar een krappe zes 'omhoog te klagen'. Niet zelden vragen wij ons af waar een docent in 's hemels naam mee bezig is (geweest) als hij met wallen onder de ogen voor de collegebanken verschijnt, in gedachten verzonken door de gang marcheert, of met een het zichtveld ontnemende stapel boeken de bibliotheekdeur tracht open te 'ellebogen'. De Commissie Onderzoekbeoordeling Rechtsgeleerdheid draagt het antwoord aan: in zijn 'vrije tijd' doet de docent aan onderzoek. En, als we de commissie mogen geloven, niet onverdienstelijk: het rechtswetenschappelijk onderzoek kenmerkt zich immers door een goede productiviteit, een brede oriëntatie en is, gezien het feit dat slechts één onvoldoende is uitgedeeld, van een zeer hoge kwaliteit. Dit alles is te lezen in het Visitatierapport van de Commissie Onderzoekbeoordeling Rechtsgeleerdheid (verder: 'het rapport' respectievelijk 'de commissie').

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 1996
AA19960493

Ik had

R.J.B. Schutgens

Hoe ziet het ideale werkcollege eruit? Wat kan een docent doen om zo'n college te verbeteren, en welke houding van een student is dodelijk voor zijn ontwikkeling? Roel Schutgens schrijft erover in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Opinie | Column
december 2014
AA20140917

In memoriam Tijn Kortmann

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Op 24 januari 2016 overleed prof.mr. Tijn Kortmann. Zijn oud-studenten en promoti Roel Schutgens en Joost Sillen schetsen in dit in memoriam een portret van Tijn als docent, promotor, collega en jurist, met persoonlijke herinneringen aan een bijzonder en kleurrijk man.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
april 2016
AA20160308

Over de toekomst van het juridisch onderwijs

C.J.J.M. Stolker

Post thumbnail Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de rechtenopleiding en beziet, mede aan de hand van een vergelijking met de medische opleiding, hoe met vaak beperkte middelen misschien nog meer kan worden bereikt.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2013
AA20130072

Politieke beslissing en buitengewoon verlof

P.W.C. Akkermans

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 8 augustus 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4527, AW 1988/644, AB 1991, nr. 576 (met nt. HH) Uitspraak van de CRvB over een leraar die wenst te gaan doceren aan de Universiteit van Kaapstad ten tijde van het apartheidsregime. Het college van B&W, dat inzake het verzoek om onbezoldigd verlof ten behoeve van de tijd om onderwijs te gaan geven in Zuid-Afrika bevoegd was, wijst het verzoek af met een beroep op haar anti-apartheidsbeleid. De CRvB meent dat hierdoor de het grondrecht van vrijheid van onderwijs van de docent in kwestie wordt beknot. In de noot wordt dieper op deze problematiek in gegaan. Met name wordt de vraag gesteld of het hier wel gaat om het grondrecht neergelegd in art. 23 Gw.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1992
AA19920112

Professors strike back

E.H. Hondius

Altijd al wel eens je professor willen recenseren? In de Verenigde Staten is daar al een site voor: RateMyProfessors.com. Maar pas wel op: Professors Strike Back!

Opinie | Column
januari 2014
AA20140018

Zesentwintig uur onderwijs: antwoord aan mijn broer

E.H. Hondius

"Wat doet een docent eigenlijk de hele dag?” Ewoud Hondius geeft het antwoord.

Opinie | Column
september 2015
AA20150658

Toont alle 12 resultaten