De verbinding tussen onderwijs en onderzoek


In deze bijdrage wordt beschreven welke ontwikkelingen zich voordoen en zich recentelijk hebben voorgedaan in juridisch onderzoek. Deze beschrijving dient alsopstap naar de vraag hoe het juridisch onderwijs gestalte krijgt indien deze ontwikkelingen(nog meer) worden geïncorporeerd in het onderwijs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. van Dijck

Verschijning: februari 2008

Archiefcode: AA20080153

docent onderwijs onderzoek proefschrift

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Verdieping Studentartikel