Bijzonder recht: het ius promovendi


Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen