Over de toekomst van het juridisch onderwijs


Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de rechtenopleiding en beziet, mede aan de hand van een vergelijking met de medische opleiding, hoe met vaak beperkte middelen misschien nog meer kan worden bereikt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.J.M. Stolker

Verschijning: Januari 2013

Archiefcode: AA20130072

docent faculteit juridisch onderwijs rechtenonderwijs studenten

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel