Het wordt hoog tijd voor een wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van DNB


Zowel bij het Icesave-debacle als bij de ondergang van DSB Bank wordt door gedupeerden overwogen of de toezichthouder aansprakelijk kan worden gehouden. Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat iedere gedupeerde mag proberen haar schade op DNB te verhalen terwijl die schade primair door iemand anders is veroorzaakt? Reinout Wibier vraagt zich af of de DNB niet beter moet worden beschermd tegen dit soort claims, bijvoorbeeld door het introduceren van een wettelijke immuniteit voor schade van derden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: Januari 2011

Archiefcode: AA20110032

beperking aansprakelijkheid DNB falend toezicht

Burgerlijk recht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen