Over lijken gaan


Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Jansen

Verschijning: januari 2014

Archiefcode: AA20140024

diefstal kronen- en stifttandenarrest lijkenschennis Twaalftafelenwet Wet op de lijkbezorging

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht

Opinie Column