Vergeet de Bijenkorf niet!


Over de vraag of een bagateldelict, een ‘beetje stelen’, een dringende reden voor ontslag vormt, is veel geprocedeerd en werd in de rechtspraak lang verschillend gedacht. Rechtsonzekerheid was het gevolg. In een uitspraak uit 2012 heeft de Hoge Raad een duidelijk en streng signaal gegeven hoe tegen die problematiek moet worden aangekeken. De lagere rechtspraak heeft zich daar een aantal jaren naar gedragen, maar recent lijkt er weer een kentering gaande te zijn en treden er scheurtjes op in de muur van rechtszekerheid die de Hoge Raad optrok. De auteur bepleit dat de feitenrechter terughoudend moet zijn met het aannemen van uitzonderingen op de in 2012 geformuleerde jurisprudentiële regel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.F. Sagel

Verschijning: december 2021

Archiefcode: AA20211060

7:678 BW bagateldelict beetje stelen Bijenkorf diefstal dringende reden rechtszekerheid

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Blauwe pagina's Spraakmakende Zaken