Artikel 7:2 BW: Koper en verkoper op de weegschaal


In deze redactionele bijdrage wordt ingegaan op art. 7:2 BW waarin is bepaald dat de koopovereenkomst m.b.t. een woonhuis door een consument als koper schriftelijk dient te worden aangegaan. Dit artikel brengt, samen met de bedenktermijn van de koper van drie dagen, een behoorlijke onevenwichtig criterium met zich mee. Hier gaan redacteuren op in. Zij pleiten voor een notarieel koopcontract waarbij de notaris de belangen van zowel de consumentkoper als de (consument)verkoper kan beschermen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.E.M. Hertoghs, D.F.H. Stein

Verschijning: juni 2009

Archiefcode: AA20090361

bescherming consumentenkoop notaris vormvereiste wegdenkcriterium woonhuis

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel